Tavoitteet

Vasta-alkajat - Oravat

7-9 v.: Tavoitteena oppia karttamerkit ja ymmärtää kartan ja maaston yhteyttä.  Lisäksi opetellaan suuntaamaan kartta maaston mukaan sekä kulkemaan selkeiden kulku-urien ja maastokohteiden perusteella.

yli 9 v.: Tavoitteena on edellisten lisäksi oppia ymmärtämään kompassin käyttöä sekä pinnanmuotojen ja kartan yhteyttä sekä analysoimaan suoritustaan.

Jatkoryhmät - Kärpät - Ketut - Sudet

Ryhmät muodostetaan kauden alkaessa. Tavoitteena on selviytyä suunnistusradasta yksin ilman kaveria tai vanhempaa ja myös vaativammista suunnistusradoista kuin alkeisryhmässä. 

SK Uuden nuoret - Taitoryhmä 

Tavoitteena kehittää perustaitoja, joita ovat mm. korkeuserojen ymmärtäminen, reitinvalinta, ennakointi, rastinotto ja kartan pelkistäminen. Tavoitteena on myös syventää osaamista osallistumalla SK Uuden järjestämiin taitoharjoituksiin.

Tavoitteena on oppia liikkumaan turvallisesti metsässä kartan avulla.